Individuálne terapie

Pozývam Vás na cestu k spoznaniu samého seba.

„Pochopenie sebapoškodzujúcich programov – Uzdravenie na úrovni mysle, tela a duše – Životné nasmerovanie“

Sprevádzam ľudí na ich ceste k sebe.
Na ceste z nevedomia do vedomia.
Pochopiť všetky tie bloky, programy, zvyky, predsudky a presvedčenia, ktoré bránia uvidieť svoju cestu a nájsť skutočný zmysel a podstatu svojho života.
Odhaliť svoj skrytý potenciál, naplno ho aktivovať a nastúpiť cestu vedomého a naplneného života.
Zdroj všetkého je v nás, len potrebujeme nadviazať kontakt s tým zdrojom, ktorý sme stratili.
Bohužiaľ sme nastavení tak, že sme ochotní niečo meniť až keď sa nám ten náš svet začne rúcať.
Niekomu to príde cez zdravie, niekomu cez vzťahy a niekomu cez prácu.
Každému to príde v tom, na čo zareaguje. Preto nie je možné porovnávať.
Impulz môže byť rozdielny, ale cesta vedie k rovnakému cieľu.
Je to cesta a návrat k sebe, ku svojmu pravému JA, zbavenému všetkých sebaklamov, ktoré sme si počas života o sebe vytvorili.