Individuálne sedenia

Pozývam Vás na cestu k spoznaniu samého seba.

„Pochopenie sebapoškodzujúcich programov – Uzdravenie na úrovni mysle, tela a duše – Životné nasmerovanie“

“Kto pozná druhých, je múdry.
 Kto pozná sám seba, je osvietený”
Lao-c‘ 

Sprevádzam ľudí na ich ceste k sebe.
Na ceste z nevedomia do vedomia.
Pochopiť všetky tie bloky, programy, zvyky, predsudky a presvedčenia, ktoré bránia uvidieť svoju cestu a nájsť skutočný zmysel a podstatu svojho života.

Odhaliť svoj skrytý potenciál, naplno ho aktivovať a nastúpiť cestu vedomého a naplneného života.
Zdroj všetkého je v nás, len potrebujeme nadviazať kontakt s tým zdrojom, ktorý sme stratili.
Je to cesta a návrat k sebe, ku svojmu pravému JA, zbavenému všetkých sebaklamov, ktoré sme si počas života o sebe vytvorili.

S  klientami sa zameriavame na témy ako:
  • telesné ťažkosti a symptómy (psychosomatika)
  • osobnostný rast a rozvoj
  • hľadanie orientácie v osobnom a pracovnom živote
  • výzvy vo vzťahoch, pracovné, vzťahové a osobné krízy alebo rozhodnutia
  • neistota, nízka sebadôvera, depresívne nálady
  • práca so stresom, prevencia vyhorenia, work – life balans
  • nedostatok energie, motivácie, hľadanie zmyslu a duchovného spojenia
  • koučing v oblasti zamestnania, bussines koučing
Počas individuálneho sedenia používam metódy, ktoré pochádzajú z pestrej škály terapeutických zručností, techník a prístupov. 
Individuálnu konštelačnú prácu prepájam s imagináciou, s technikami NLP, s ericksonovskou  nedirektívno hypnózou,….


Cena:
Osobné stretnutie   100- 120 min   180 Eur 
Onlina konzultácia  60 – 70 min      90 Eur

VIP intnezívny proces zmeny úrovne vedomia min. 6 týždňov: zahŕňa v sebe ucelenú holistickú prácu s mysľou, s energiou.