photo-1496867557017-559adb93b339
Elizabeth Andrea

Elizabeth Andrea

Prijatie…Priznanie…Poznanie…

Veľakrát sa pýtate samých seba dokedy ešte? Dokedy sa budú situácie opakovať?
Dokiaľ nepochopíme.

Nikto a nič do nášho života nepríde „len tak“. Príde to vtedy keď to má prísť. Prišlo nám to niečo odovzdať, aj keď sa to možno tak nezdá. Nehovorme, že toto sa nemalo stať. Malo sa to stať. Stalo sa to. Malo nás to niečo naučiť. Mali sme to zažiť.
Aby sme pochopili samých seba.


Pri mojich porozumeniach samej sebe, veľmi často používam „Metódu TROCH P
PRIJATIE – PRIZNANIE- POZNANIE
Prvýkrát som ju počula od Vladimíra Kafku v jednej besede s Jaroslavom Duškom. A zapáčila sa mi tá postupnosť pri uvedomovaní.

Akákoľvek situácia sa dá s ňou zvládnuť.
Pre inšpiráciu ponúkam postup ako s ňou pracujem ja.

Prijatie :
Prijímam situáciu taká aká je. Prijímam aj všetky moje emócie. Tu chcem upozorniť, prijatie neznamená rezignáciu.
Prijatie vie spraviť iba tá zrelá dospelá časť vo Vás, ktorá povie ÁNO takto to teraz je. Áno, takto sa teraz cítim.
Bezvýhradným prijatím sa vo Vás prebudí tvorca.
Prijatie v rezignácii vo Vás prebudí ublížené alebo nahnevané dieťa. A to Vás dostane do energie obete.
Netlačte na seba, počkajte si na tú chvíľu, keď ste schopný a ochotný prijatia.


„Nech už sa v prítomnom okamihu deje čokoľvek, prijmite to, akoby ste si to sami vybrali. Prijmite to a potom jednajte. Vždy pracujte s tým, a nie proti tomu. Zázračne to premení celý váš život.“
Eckhart Tolle

Priznanie :
Priznanie spočíva v prebratí úplnej zodpovednosti.
Zodpovedne priznávam svoj podiel na danej situácii a preberám zodpovednosť za svoju reakciu.


Byť človekom znamená „byť uvedomelým“ a „byť zodpovedným“.
Viktor Frankl


Zákon rezonancie funguje vždy a my si pritiahneme iba takú formu udalostí, ktorá je v súlade s našou vibráciou.
V živote sa nám veci „dejú“ a len náš postoj ku nim je dôležitý.
Úprimne si priznajte svoje emócie, ktoré máte spojené s danou situáciou.
Čo sa naozaj skrýva za tým hnevom, smútkom, strachom…
Neuspokojte sa s rýchlymi odpoveďami.
Toto je podstatná časť na Vašej ceste k porozumeniu samého seba.
Nájdite v sebe tú vibráciu, ktorá Vás priviedla do daného stavu.

Ste v súlade so životom alebo v odpore?

Poznanie:
Poznanie vedie ku zmene nášho vnútorného nastavenia. A to sa prejaví v zmene postoja k sebe a ku svojmu okoliu. Ak ste boli k sebe úprimní a k danej situácii ste sa postavili zodpovedne a uvedomelo, tak ste zvládli lekciu života. Už ste pochopili.

Už viete, čo Vás to malo naučiť o Vás a o živote.
A ako ste to zvládli, to ukáže život.

Jediným zmyslom ľudskej existencie je zapaľovať svetlo v temnotách obyčajného bytia.
Carl Gustav Jung

Odoberaj nové články emailom