pozadia-priroda-29
Elizabeth Andrea

Elizabeth Andrea

Uzdrav svoje vnútorné zranenia

Všetky naše problémy, či už fyzického, emocionálneho alebo mentálneho rázu vznikajú na základe piatich zranení. Tieto zranenia si nesieme síce z detstva ale sú to väčšinou „zranenia“ (stratégie správania) nášho rodu.

1. Zranenie odmietnutia – únikový typ (nezáujem o materiálne veci, snaha o dokonalosť, nevie riešiť konfliktné situácie, …)
2. Zranenie opustenia – závislostný typ (závislosť na druhých, veľký pocit hanby za seba aj iných, prehnaná kontrola a zodpovednosť, sklon k psychickému sebatrýzneniu, …)
3. Zranenie poníženia – masochistický typ (podvedome vyhľadáva bolesť a utrpenie, je prehnane citlivý, kontrolór, …)
4. Zranenie zrady – ovládajúci typ (netrpezlivý, má problém dôverovať, má rád uznanie, neznáša klamstvo, …)
5. Zranenie krivdy – zásadový typ (všemožne usiluje o dokonalosť, náročný k sebe, pochybuje o sebe a porovnáva sa, neustále má pocit viny, …)

Neexistuje ani jeden človek, ktorý by sa necítil aspoň raz v živote odmietnutý, opustený, ponížený, zradený alebo s ním nebolo zachádzané nespravodlivo. 
Je dôležité pochopiť, že každé z týchto piatich zranení má jednu nepríjemnú vlastnosť, dookola sa vracia a zakaždým sa prejaví ako nová traumatizujúca skúsenosť.
Človek traumatizuje sám seba znovu a znovu a ani si to neuvedomuje. 
Naše emočné telo, v ktorom sú tieto zranenia ukotvené, si stále pýta novú bolesť, lebo je na to zvyknuté. 
Ak máte pocit, že sa Vám stále nedostáva práva na život, je potrebné zistiť, ktoré zranenie Vám bolo spôsobené v období, ktoré si Vy nemôžete pamätať a ktorú masku ste si vybrali.

Iba tak sa môžete vyliečiť a vykročiť v ústrety k novému životu.

Miesto: Štúdio Jakai, Bratislava

Termíny : 23.9.-24.9.2023

Cena: 180 EUR

 

Prihlášky posielajte na labyrintzivota@gmail.com

Semináre

V skupine ľudí prichádza k mnohým uvedomeniam a ozdravným procesom.

Odoberaj nové články emailom